ARKIV tidigare år: 2020-2023

Arkiv - utdrag från tidigare år: 2020-2023

Arkiv:  Verksamhetsplan & viljeinriktning 2020-2023


 • Verksamhetsplan & viljeinriktning
 • Aktuellt/Utskick från styrelsen


*******************************************

Enskede gårds koloniträdgårdar, Verksamhetsplan & viljeinriktning för 2023

Syfte
Enskede gårds koloniträdgårdar ska vara en öppen och välkomnande förening, som gemensamt genom odlingsglädje arbetar för en upplevelse av sammanhang både mellan medlemmar, hos besökare.

Vi vill genom vårt område öka intresset och förståelsen för den biologiska mångfalden, odling och vikten av det kollektiva.

Mål

 • Att fortsätta arbetet med miljödiplomeringen.

 • Att behålla arrendet intakt fram till 2025.

 • Att öka engagemanget hos föreningens medlemmar.

 • Att inspirera till fortsatt arbete i befintliga arbetsgrupper och till att nya bildas.

 • Att inspirera till studier i olika former.

 • Att förmedla information till medlemmarna på ett effektivt sätt.

 • Att undersöka möjligheten till en ytterligare information- och inspirationskanal.

 • Att underhålla och vattensystemet.

 • Att vattenfrågan följs upp i samarbete med FSSK (anm: Numera SK), Koloniträdgårdsförbundet, Stockholms stad och Stockholm vatten. Besiktning av mätarkammare, ledningar etc, görs av rörmokare.

 • Att måla och underhålla staketet runt koloniområdet

 • Att få grus till gångar och parkering.

 • Att underhålla boden (målning av väggar och takrännor).

 • Att hålla undan invasiva växter från på koloniområdet.

 • Att ha kontakt med Stadsdelsförvaltningen i frågor om egna koloniområdet samt om anläggande av nya koloniområden.

 • Att styrelsen ser över skapandet av en längre plan för verksamheten och för reparationer på området


  Aktiviteter

  • Informationsträffar och cirklar.

  • Föreläsningar och samverkan i nätverket SOS.

  • Sociala aktiviteter.

  • "Öppna möten" då medlemmar är välkomna att träffa styrelsen.

  • Frö- och plantbyten på området.

  • Information på anslagstavlor till medlemmar/besökare.

  • Medverkan från fler medlemmar i gemensamt arbete för föreningen


  Tid
  Verksamhetsåret 2023

  Risk
  Vi hoppas att 2023 inte drabbas av tidigare års restriktioner på grund av ökad smittspridning.

  - - - - - - - - -

  KALENDARIUM 2023

  Januari - Motioner skickas in senast 22 januari

  Februari - Årsmöte 19/2 kl. 16-18

  Mars - 30 mars-2 april Nordiska trädgårdar, Älvsjömässan

  April - Vattnet slås på omkring v. 17

  Maj - Städ och arbetsdagar

  Juni - Syn

  Juli - Uppföljning av syn

  Augusti ---

  September - Städ och arbetsdagar och gemensam skördefest

  Oktober - Vattnet slås av

  November ---

  December - Kallelse till årsmöte skickas ut


  *******************************************

  2022 Verksamhetsplan & viljeinriktning

  Syfte
  Enskede gårds koloniträdgårdar ska vara en öppen och välkomnande förening, som gemensamt arbetar för en upplevelse av sammanhang mellan medlemmar, hos besökare och för koloniträdgårdsrörelsen.
  Vi vill öka förståelsen för växter, djur, människa, odling och miljö.

  Mål

  • Att uppgradera till bronsnivån i koloniträdgårdsföreningens miljödiplomering 2022, samt därefter fortsätta till silver.
  • Att behålla arrendet intakt fram till 2025.
  • Att utreda idall vattensystemet behöver underhållas och i så fall hur detta bör göras på bästa sätt.
  • Att utreda om gångar och parkering bör grusas och i så fall hur detta bör göras på bästa sätt.
  • Att förbättra introduktion för nya medlemmar.
  • Att påbörja en inventering av medlemmarnas kompetenser och intressen för att ta till vara på dessa och underlätta engagemang i föreningen.
  • Att inspirera till fortsatt arbete i befintliga arbetsgrupper och till att nya bildas
  • Att inspirera till och möjliggöra studier i olika former, i egen regi och/eller i samverkan med nätverket SoS.
  • Att stärka samarbetet och samverkan med andra koloniföreningar i området.
  • Att informera om aktualiteter
  • Att utreda behoven av underhåll på området och planera årets underhåll i början av året.
  • Att underhålla staketet runt koloniområdet
  • Att underhålla boden (målning av väggar och takrännor)
  • Att hålla undan invasiva växter från på koloniområdet och kring staketet samt rensa bort nedhängande grenar över staketet
  • Att ha kontakt med Stadsdelsförvaltningen i frågor om egna koloniområdet.


  Aktiviteter

  • Önskemål om att fortsätta med två städdagar per år, samt även gärna uppmuntra till och delta i planeringen av ytterligare informationsträffar, sociala aktiviteter, samt att frö- och plantbyten kan genomföras. Styrelsen vill verka för att fler medlemmar kan delta i ett gemensamt arbete för föreningen.
  • Fortsatt information på anslagstavlor till medlemmar/besökare, i föreningens facebookgrupp och hemsida.

  Tid
  Verksamhetsåret 2022

  Risk
  Pandemin som pågått under 2020 kommer fortsatt prägla våra liv under 2022, exakt hur är dock omöjligt att avgöra. Det innebär en osäkerhet om i vilken mån planerade aktiviteter kommer att kunna genomföras. Det kan innebära att samverkan behöver ta nya former och att gemenskap i föreningen och mellan olika koloniföreningar fortsättningsvis behöver planeras med omtanke och med olika alternativ.

  *******************************************

  2021 Verksamhetsplan & viljeinriktning

  Syfte

  Enskede gårds koloniträdgårdar är en öppen och välkomnande förening, som gemensamt arbetar för en upplevelse av sammanhang mellan medlemmar, hos besökare och för koloniträdgårdsrörelsen.
  Vi vill öka förståelsen för växter, djur, människa, odling och miljö.

  Mål

  • Att uppgradera till bronsnivån i koloniträdgårdsföreningens miljödiplomering
  • Att behålla arrendet intakt fram till 2025. Att underhålla vattensystemet
  • Att få grus till gångar och parkering
  • Att inspirera till fortsatt arbete i befintliga arbetsgrupper och till att nya bildas
  • Att inspirera till studier i olika former
  • Att informera om aktualiteter
  • Att måla färdigt staketet runt koloniområdet
  • Att underhålla boden (målning av väggar och takrännor)
  • Att hålla undan invasiva växter från på koloniområdet och kring staketet samt rensa bort nedhängande grenar över staketet
  • Att ha kontakt med Stadsdelsförvaltningen i frågor om egna koloniområdet samt om anläggande av nya koloniområden

  Aktiviteter

  • Informationsträffar och cirklar
  • Föreläsningar och samverkan i nätverket SOS
  • Sociala aktiviteter
  • "Öppna möten" då medlemmar är välkomna att träffa styrelsen
  • Frö- och plantbyten på området
  • Information på anslagstavlor till medlemmar/besökare
  • Medverkan från fler medlemmar i gemensamt arbete för föreningen

  Tid

  Verksamhetsåret 2021

  Risk

  Pandemin som pågått under 2020 kommer enligt prognosen att fortsätta in på 2021 och därmed även gällande restriktioner. Det innebär en osäkerhet om i vilken mån planerade aktiviteter är genomförbara.


  Tillbaka/Om föreningen  >>


  *********************************************


  2020 Verksamhetsplan & viljeinriktning


  Syfte

  Enskede gårds koloniträdgårdar är en öppen och välkomnande förening, som gemensamt arbetar för en upplevelse av sammanhang mellan medlemmar, hos besökare och för koloniträdgårdsrörelsen.
  Vi vill öka förståelsen för växter, djur, människa, odling och miljö.

  Mål

  • Att uppgradera till bronsnivån i koloniträdgårdsföreningens miljödiplomering hösten 2020.
  • Att behålla arrenderade området intakt fram till 2025.
  • Att få grus till gångar och parkering.
  • Att ny biodlare anlitas och avtal skrivs med denne.
  • Att inspirera till att arbetsgrupper bildas.
  • Att alla medlemmar skriver på avtal och regelverk för att säkerställa att alla medlemmar har samma dokument.
  • Att undersöka utökat samarbetet med Högdalens biokolanläggning – i syfte att få biokol.
  • Att informera om studier i olika former.
  • Att införskaffa ett arbetsbord för gemensamt bruk.
  • Att informera om aktualiteter.
  • Att informationsskyltar sätts upp vid grindarna och miljödiplomeringsskyltar vid entréerna.


  Aktiviteter

  - Informationsträffar och cirklar

  - Föreläsningar och samverkan i nätverket SoS

  - Sociala aktiviteter

  - ”Öppna styrelsemöten”, då medlemmar är välkomna

  - Frö- och plantbyten på området

  - Färdigställande av rabatt längs staketet vid boden

  - Information på anslagstavlor till medlemmar/besökare

  Tid

  Verksamhetsåret 2020

  Tillbaka/Om föreningen  >>

  Arkiv: Utskick från styrelsen 2020-2023 (aug)

  Nyhetsbrev/utskick borttaget från hemsidan April 2023:

  Nyhetsbrev - Enskede gårds koloniträdgårdar


  2023

  2022

  2021

  2020


  ******************************************************

  Arkiv: Aktuellt kalendarium 2020-2023

  Januari 2023


  • Motioner till årsmötet skickas in senast 22 januari


  Februari 2023  • Fröruset 2023 - fröbytardag söndag 12 feb, kl. 12.00-14.00

  Det blir Frörus i år igen! Kom och byt fröer/sticklingar!

  Inlämning kl. 11.30. 12.00 startar fröbytet och pågår tills fröna är slut, senast kl. 14.00.

  Föreningen Sesam kommer finnas på plats med material.

  Var: Kolonisternas hus, Hornsbergs strand 20. Hitta hit >>

  Arr: Stockholms Koloniträdgårdar

  Länk/Mer info: Så här gör du för att deltaga >>


  • Årsmöte gällande 2022, söndag 19 feb, kl. 16.00 (fika kl. 15.30)

  Inbjudan till årsmöte i föreningen Enskede gårds koloniträdgårdar.


  När: Söndagen den 19 februari kl 16.00. Det bjuds på fika från kl 15.30 (obs! anmälan)

  Var: Planterarvägen 11, Enskede gård. Kvarterslokal/nb.

  Hållpunkter inför mötet:

  Senast den 22 januari vill vi ha in era motioner

  Senast den 8 februari skickar vi ut årsmöteshandlingarna

  Senast den 12 februari vill vi ha in anmälan om närvaro på årsmötet. E-posta till enskedegardskoloni@gmail.com


  Mer info: Kallelse dd. 22-12-28 >>


  • Fröruset 2023 - Nationalmuseum - söndag 26 feb, kl. 11.00-13.00

  Odlarens vår börjar i ett frö. Välkommen till Fröruset 2023 på Nationalmuseum!

  Kom och byt fröer under öppningshelgen för utställningen Trädgården och låt dig inspireras att kanske odla något nytt i år.


  Inlämning kl. 10.00. 11.00, Fröbyte 11.00-13.00.

  Var: Nationalmusem, Södra Blasieholmshamnen 2. Skulpturgården/entréplan

  Arr: Nationalmuseum >> Stockholms Koloniträdgårdar >> Föreningen Sesam >>

  Länk/Mer info: Så här gör du för att deltaga >>


  Mars 2023  • Trädgårdsmässan, Nordiska trädgårdar 2023

  När: 30 mars-2 april (Rabattkod finns i kommande nummer av Kolonitidningen)

  Var: Stockholms mässan, Älvsjö.

  Länk/mer info: Nordiska trädgårdar >>


  April 2023  • Vårens gemensamma jord- och gödselbeställning

  När/Var: From 28 april på parkeringen.


  Rölundas jord finns på parkeringen. Pris för medlemmar: 60 kr/påse (50 liter). Betalning sker via swish precis som förra året, men nu blir det till föreningens egna swishnummer: 1230934000

  Kom ihåg hur många påsar du tar och betala så fort swishnumret är på plats!

  Det finns också biokol att köpa, 65 kr/hink (10 liter) swishas till samma nummer.


  • Vattnet sätts på för säsongen

  När: Söndag 24 april


  Maj 2023  • Vårens gemensamma städdag (obligatoriskt)

  När/Var: Lördag 6 maj, kl. 10-15, samling vid boden.


  Det är obligatoriskt att vara med på städdagen.

  Ingen föranmälan, men om du inte kan komma just den dagen hör av dig till styrelsen för att få uppgift att utföra inom ca. en månad.


  Kl. 12 samlas vi vid boden för att dela upp oss på de olika uppgifterna. Vi kommer bl.a att skrapa och måla det vita på boden, fortsätta med staketet, rensa ogräs på parkeringen, städa förråden.


  Några behöver också gå igenom och ta hand om träd buskar som tog skada av tung snö i vintras. Miljögruppen och Fruktlundsgruppen har egna punkter, se längre ner.


  Kl. 12 samlas vi vid boden för information från bl.a Miljögruppen (se affisch >>).

  Grillen är på plats för de som vill grilla lunch. Och vi vill gärna att vi har en lika härlig kakbuffé som förra året, så vi uppmanar alla som vill, att ta med något hembakat.


  Observera att rensning av gångarna inte görs under städdagens timmar utan av de kolonister som har lotter som vätter mot grusgångar.


  Vi kommer inte ha container på plats och har inte organiserat någon gemensam bort-forsling. Har du bil&släp och vill köra är det välkommet, hör gärna av er till oss innan.


  - Miljögruppens städpunkter (e-post dd. 28 april)

  När: 10.30-12.15

  • kl. 10.00-11.50, "Bi/fjärilsrabatten" & "Lilla hörnrabatten" ses över och rensas. (Gräsmattan: Anette & Sonja handleder). Behövs: 1 person.
  • kl. 10.00-11.50, "Ängen", "Blomrabatten"& "Kryddlandet" behöver ses över och rensas, ev. så/plantera nytt. Behövs 3-4 pers.
   (Gemensamma trädgården/Fruktlunden: Meg & Peter handleder).
  • kl. 12.00 Miljögruppen informerar kort om bl. a Miljödiplomeringen och de gemensamma rabatterna, programpunkter i maj, kampanjen "Halvera Torven".
   Vi visar nya rotvattnaren. Och, om den hinner komma, nya bredgrepen!

  Mer info/länk: Affisch >>


  • Gemensam beställning t.o.m 10 maj - 35% medlemsrabatt Mallas Ullpellets
   35% rabatt på naturlig gödning av 100% svensk fårull. Fukthållande & jordför-bättrande växtnäring. Rabatterat pris 90 kr/påse, inkl. frakt (800g) ord. pris 139 kr.
  • Maila beställning senast 10 maj eller skriv på beställningslistan på städdagen. Beställningen är bindande, betalas i förväg (swish eller kontanter).
   Ny e-post: miljogruppen@enskedegardskoloni.se

  Mer info/länk: Mallas Ullpellets från Gotland >>

  Mer info/länk: Affisch >>


  - Barnens städdag

  När barnen ledsnar på att rensa ogräs och bära pinnar kommer det att finnas färg och penslar till att måla fina stenar, Ta gärna med en slät fin sten att måla på. Eller leta reda på några på området. Inspirationsbilder >>


  • 13 maj - Miljögruppen bjuder in inför Biologiska mångfaldens dag (2 pt)

  När: lördag 13 maj, kl. 12-13 (inlämning sker mellan kl. 11-12)

  När: lördag 13 maj, kl. 13-14

  Mer info/länk: Affisch >>

  Miljögruppen bjuder in till firande av Biologiska mångfaldens dag (22/5) i förväg med frö/sticklingbyte och besök av Naturskyddsföreningen Ingen anmälan.

  1) kl. 12-13, Frö- & plantbytardag

  Inlämning av fröer, plantor och sticklingar, kl. 11.00-12.00. Själva bytet sker kl. 12.00-13.00. Kom & byt och mingla. Vi håller till på verandan/boden.

  Märk fröpåsar/plantor Tydligt med sort, färg, år samt namn/lott.nr.

  2) kl. 13-14 Naturskyddsföreningen

  Kom och träffa medlem i Naturskyddsföreningens grupp för Biologisk mångfald. Lär dig mer och diskutera frågan om biologisk mångfald.

  Vi håller till vid boden. Ingen anmälan, kom som du är!


  • Svenska Örtasällskapet/Sthlms avd.

  När/Var: Söndag 21 maj, kl. 14.00

  Miljögruppen bjuder in till fortsatt firande av Biologiska mångfaldens dag (22 maj).

  Representanter från Svenska Örtasällskapet/Sthlm och guidad tur på området.

  Vi promenerar runt på området och visar vår Bi- & Fjärilsrabatt och Ängen och övriga rabatter i Fruktlunden. Det blir tillfälle för oss alla att utbyta tankar och idéer om örter och odling som hjälper pollinatörerna.

  Medtag eget fika. Ingen anmälan. Kom som du är.

  Mer info/länk: Affisch >>


  Juni 2023  • Inspireras av Megs tomatpålar - information om tomatstöd

  När/Var: lördag 3 juni, kl. 13 på kolonin

  Meg/Mijlögruppen visar sina tomatstöd för andra medlemmar hos EGK. Idén kom från Kenneth Nilsson som odlar tomater på Södra Årstalunden/Södermalm. Välkommen till lott 6 B. Ingen anmälan.

  Mer info/länk: Affisch >>

  Länk: Kenneths föreläsning Älskade tomater (2022) Koloniträdgårdsförbundet >>


  • Odla miljösmart, gör din egen växtnäring INSTÄLLD!!!

  När/Var: lördag 10 juni, kl. 13.00-15.00 på kolonin

  Miljögruppen bjuder in till workshop på kolonin, kursledare är Maj-Len Komi odlare och odlingsrådgivare från Råcksta fritidsträdgårdar samt utbildad i Skillebyholm.

  Sista anmälningsdag 7 juni, begränsat antal platser, först till kvarn.

  Mer info/länk: Affisch >>


  • Syn av samtliga lotter, odling ska vara påbörjad senast 15 juni

  När: 15-18 juni.

  I juni är det dags för den årliga lottsynen. Detta för att se att alla kommit igång med sin odling. Vi utgår då från ett synprotokoll.
  En uppföljande syn några veckor senare då ev. påpekanden skall vara åtgärdade.


  Juli 2023  • Eftersyn görs ca. v.27 för att följa upp att åtgärder är utförda

  När: Början av juli


  Augusti 2023  • Uppföljning av syn - beslut om ej förlängda avtal

  När: Absolut senast 13 augusti ska anmärkningar vara åtgärdade för eftersyn som sker under veckan efter.


   September 2023   • Fyll i Enkät

   Inför höstens uppgradering till brons ber Miljögruppen alla medlemmar att fylla i bifogad enkät för att få en bild över miljöarbetet. Sista svarsdag: 20 sept. Tack för din medverkan. Vi återkommer med resultatet.

   Länk till enkäten >>


   • Kompostkurs på kolonin - "Vill du bygga en kompostlimpa med mig?

    & Lär dig mer om Växtnäring" INSTÄLLD PGA SJUKDOM!!

   När: Lördag 9 sept, kl.10-12

   Miljögruppen bjuder in till workshop på kolonin, kursledare är Maj-Len Komi, odlingsrådgivare Råcksta fritidsträdgårdar, även utbildad i Skillebyholm.


   Vi samlar material och bygger kompostlimpa tillsammans Vi lär oss också hur vi kan göra egen växtnäring. Sista anmälningsdag 7 sept. Ingen kostnad!

   Länk/Anmälan: miljogruppen@enskedegardskoloni.se >>Länk/Mer info: Affisch >>

   • Sensommarmingel i fruktlunden

   När: Lördag 9 sept, kl. 14.30

   Var: Vid borden, fruktlunden

   Vi kopplar av och umgås med odlargrannar, tar med det vi vill äta och dricka och kanske utbyter en och annan odlarerfarenhet.Vi kommer att vara på plats, Anna, Anne och Gunilla


   • Beskärningskurs på kolonin -"Vård & beskäring av fruktträd och buskar"
   När: Lördag 17 sept, kl.10-14 INSTÄLLD!!!
   Kursledare: Britta Gussander
   Som utlovat håller Britta beskärningskurs även i år. Det blir både teori och praktik.
   Vi gör avbrott för en kort lunchpaus. Medtag egen förtäring, samt sekatör och gren-såg om du har. Sista anmälningsdag 14 sept. Ingen kostnad. Arr: EGK Studier.


   • Höstens gemensamma städdag (obligatorisk)

    När/Var: Lördag 23 sept, kl. 10-15, samling vid boden.


    Det är obligatoriskt att vara med på städdagen.

    Ingen föranmälan, men om du inte kan komma just den dagen hör av dig till styrelsen för att få uppgift att utföra inom ca. en månad.


    Vi hoppas kunna återskapa förra årets succé med potatisprovning och sill eller annat tillbehör och en härlig kakbuffé. Vi tänder grillen för de som vill grilla. Ta med egna tallrikar, bestick och glas/koppar.


    Uppgifter för städdagen kommer tex vara att:

    • Fortsätta måla staket och bod (utvändigt).

    • Totalföryngra de klippta häckarna som finns nära parkeringen.Genom att föryngra dem kan ha dem lite mer friväxande och därmed få njuta av blomningen lite mer.

    • Ogräsrensning i gemensamma grusytor som tex parkeringen


    Under lunch/fikapausen får de olika grupperna möjlighet att presentera sig och du får möjlighet att gå med i grupperna för att göra vårt område ännu mer fantastiskt!

    Och vi vill såklart jättegärna att ni är med och bidrar till en kakbuffé efter lunchen - alla som vill bakar.


    - Miljögruppens städpunkter (e-post dd. xx sept)

    När: 10.30-12.15

    1. kl. 10.00-11.50, "Bi/fjärilsrabatten" & "Lilla hörnrabatten" ses över och rensas, även runto om. (Gräsmattan: Anette & Sonja handleder). Behövs: 1-2 pers.
    2. kl. 10.00-11.50, "Ängen", "Blomrabatten"& "Kryddlandet" behöver ses över och rensas, ev. så/plantera nytt och plantera ramslök. Behövs 3-4 pers.
     (Gemensamma trädgården/Fruktlunden: Meg & Peter handleder).
    3. kl. 12.00 Miljögruppen informerar kort om bl. a Miljödiplomeringen och de gemensamma rabatterna, lövkompost & SKs kampanj "Halvera Torven".

     - Har du plantor över till någon av våra gemensamma rabatter - Donera Gärna. Kontakta oss eller ta med på städdagen!
     - Fö
     r info - Vi arbetar på gemensam beställning hos Larsviken för nästa säsong - Eko potatis & lök. Inget ännu helt klart, separat info kommer så fort vi vet mer.

    Mer info/länk: Affisch >>


    Oktober 2023    • Vattnet stängs av för vintern

    När: Sista helgen i sept (v. 39: 30/9-1/10)


    Novenber 2023


     - - -


     December 2023      Gott Nytt odlings- & verksamhetsår!

      ******************************

      Januari 2022


      • Årsmöte gällande 2021, fysiskt möte söndag 20 feb, kl. 15.00.
       OBS! Ändras till Per Capsulam även i år, se info nedan

      Årsmöteshandlingar samt ny kallelse med dagordning och frågor att rösta på skickas ut 6 feb. Röstningen kan genomföras från detta datum fram till och med årsmötesdagen 20 februari. Årsmötesprotokoll skickas ut senare.


      Motioner ska vara inskickade senast 25 januari.

      Motionerna kommer ej att behandlas på årsmötet i år heller, utan bordläggas tills ett extra årsmöte kan hållas där diskussion på plats är möjlig.

      Gäller för inkomna motioner för Årsmötet 2020 och för årets årsmöte gällande 2021.


      När: Röstning kan ske tom. 20 feb.

      Var: Pga c-pandemin sker årsmötet via "Poströstning" (digitalt eller fysisk post).


      Februari 2022


      • Medlemsrabatt på Runåbergs fröer - 15 % rabatt 14-28 feb

      EGK Miljögrupp har ordnat så att vi får 15% rabatt på Runåbergs fröers hela frösortimen, datum se ovan. Rabattkoden mailas ut till alla medlemmar senare i feb.

      OBS! Gäller endast för EGKs medlemmar, koden får inte spridas vidare.

      Mer info/länk: Affisch >> Textinfo >> Runåbergs fröer >>


      • Årsmöte gällande 2021, per capsulam (dvs. per e-post/post) även i år

      När: Utskick kan besvaras tom. 20 februari.
      Var: Pga c-pandemin sker årsmötet via poströstning (digitalt eller fysisk post)
      Dagordning och Röstningsformulär bifogades i mail utskickat 6 feb.

      Röstformulär mailades 6 feb i separat mail. I mailet finns fyra röstningsalternativ:

      - Besvara frågorna direkt i mailet

      - Besvara frågorna i worddokumentet

      - Använd Google-formuläret

      - Skriv ut formuläret och postaligande angående revisionsberättelsen, se mail dd. 7


      (Föregående års och årets motioner behandlas vid ett senare tillfälle)

      Mer info: Se mail utskickat 6 feb (2st)


      • Fröruset 2022 - fröbytardag, flyttas pga covid-19, nytt datum 5 mars!

      Arr: Peppar & Pumpa och Stockholm Koloniträdgårdar (SK)

      Mer info: Affisch/info kommer när programmet är helt klart!


      Mars 2022


      • Fröruset 2022 - Frö/sticklingsbyte & föreläsning, nytt datum 5 mars, kl. 12-16

      Var: Folkets Husby, T-Husby

      Arr: Nätverket Peppar & Pumpa och Stockholms Koloniträdgårdar

      Det blir Frörus i år, kom och byt fröer/sticklingar!
      Länk/Mer info: Nätverket Peppar & Pumpa FB >>


      • Trädgårdsmässan, Nordiska trädgårdar 2022
       Tema: "Blomstertid. Den kommer."

      När: 31 mars-3 april (Rabattkod finns i kommande nummer av Kolonitidningen)

      Var: Fysisk mässa, Stockholms mässan, Älvsjö. Se deras hemsida för information om ev regler/restriktioner för mässbesök pga c-pandemin.

      Länk/mer info: Nordiska trädgårdar >>


      April 2022


      • Vårens gemensamma jord- och gödselbeställning.

      När: fredag 29 april, e-post med all information om hur du gör för att handla.

      Gemensam beställning av jord, gödsel och annat.


      I år testar vi ett nytt sätt för jordleverans genom Weibulls som står för leveransen och all administration. Varorna är på plats på koloniområdet och vår digitala butik öppen!

      Du betalar direkt via Swish.


      • Vattnet sätts på för säsongen

      När: lördag 30 april


      Maj 2022


      • Gemensam städdag våren 2022, 14 maj (obligatorisk)

      När/Var: 14 maj, kl. 10-15, städvecka v.19 (e-post 5/5 + 12/5)

      Vi tänder grillen vid kl 12, ta med något att grilla och gärna en kaka till knytis-fika.


      Städvecka under v.19 för dig som inte kan på städdagen, och andra som har tid över.

      Förslag på städuppgifter:

      Rensa på parkering, plocka skräp, klippa gräs, trimma de gemensamma häckarna,


      Miljögruppens Städpunkter (e-post dd. 12 maj):

      kl. 10.30-11.50 Vi fortsätter med "Bi/fjärilsrabatten" (Gräsmattan/Anette handleder)

      kl. 10.30-11.50 "Ängen" & "Gamla rabatten" (Fruktlunden/Meg & Peter handleder)

      kl. 12.00 Miljögruppen informerar om Miljödiplomeringen och gemensamma rabatter samt även kort om fördelarna med växtföljd.

      - Fröer från Sv Örtasällskapet delas ut, KTFs nya broschyr/Lätt om odling.

      - VIll du donera frö/plantor? Se vår växtlista på önskade växter.

      Mer info/länk: Affisch >>


      • Fira Biologiska mångfaldens dag, Miljögruppen bjuder in till plantering mm.

      När/Var: 22 maj, kl. 13-15

      Kom om fira Biologiska mångfaldens dag med oss!

      Info och förslag till åtgärder och länkar, se e-post dd. 19/5.

      Kl. 13.00 Hjälp till att plantera förodlade örter i ”Bi/fjärilsrabatten”, ev övertaliga plantor delas ut, först till kvarn!

      Mer info/länk: Affisch >>


      Juni 2022


      • Miljögruppen bjuder in till Frö- & plantbytardag, 11 juni, kl. 12-14

      När: lördag 11 juni, kl. 12-14 (inlämning sker mellan kl. 11-12) (e-post dd. 9/6)

      Inlämning av fröer, plantor och sticklingar, kl. 11.00-12.00, själva bytet sker kl. 12-14.

      Kom & byt och mingla. Vi håller till på verandan/boden.

      Mer info/länk: Affisch >>


      • Extra årsmöte, söndag 12 juni, kl. 10.00.

      När: 12 juni, kl. 10.00 vid boden (kallelse och motioner, e-post 28 + 30/5)

      På agendan står bl.a val av ordförande, motioner och förslag, bordlagda från ordinarie årsmöten gällande 2020/2021.


      • Syn av samtliga lotter, 15 juni ska odling vara påbörjad senast 15 juni

      När: 18-19 juni (ca. v. 24-25) (e-post dd. 25/5)

      I juni är det dags för den årliga lottsynen. Detta för att se att alla kommit igång med sin odling. Vi utgår då från ett synprotokoll.
      En uppföljande syn en månad senare då eventuella påpekanden skall vara åtgärdade.


      Juli 2022


      • Eftersyn görs ca. v.27 för att följa upp att åtgärder är utförda

      När:Återkommer med datum och info


      Augusti 2022


      • Knytis på kolonin, 14 aug, kl. 14.30

      När: söndag 14 aug, kl. 14.30 (e-post dd. 6/8)

      Kom och fira ännu en fin odlingssäsong på vårt vackra koloniområde med oss.

      Vi ses utanför boden, var och en tar med vad man vill äta och dricka.

      Anna (lott2), Nina (lott 3A), Anita (lott 32), Anne (lott 40) och Gunilla (lott 63)


      • Uppföljning av syn - beslut om ej förlängda avtal

      När: Se ovan...


      September 2022


      • Gemensam städdag hösten 2022, 3 sept (obligatorisk)

      När/Var: lördag 3 sep, mer information kommer (e-post dd. 30/7)

      Höstens städdag blir lördag den 3 september, planera in det. Då planerar vi även en potatisfest med skörden från den gemensamma odlingenvid kullen.


      • Vård & Beskärningskurs av fruktträd och buskar, 18 sept (Obs, nytt datum!)

      När/Var: söndag 18 sept, kl. 10-14, med avbrott för kort lunchpaus

      Sista anmälningsdag 14 sept, begränsat antal platser, först till kvarn…


      Välkommen på kursdag på kolonin, kursledare är Britta Gussander, mångårig kolonist och odlingsrådgivare som har hållit kurser i många år.

      Medtag egen förtäring, samt sekatör och grensåg om du har.

      Mer info/länk: Affisch >>

      Anmälan till: Mail >>


      • Vegansk odling & permakultur, webinar (utan kostnad)

      När/Var: tisdag 20 sept, kl. 18.30-20.30, anmäl dig för att få länk till webinaret!

      Miljögruppen bjuder in till webinar med Peter Albrecht. Föredraget hålls i samband med SEE Hållbarhetsvecka 2022, pågår 19-25 sept. Peter har erbjudit oss att delta.

      Mer info/länk + anmälan: SEE hållbarhetsvecka 2022 >>

      Anmälan till www.sv.se/vasterbotten eller tel. 090-12 55 85

      Mer info/länk: Villands Vång Veganträdgård/Peter Albrecht >>


      Oktober 2022


      • Kompostkurs på kolonin - Vill du bygga en kompost med mig? (utan kostnad)

      När/Var: lördag 1 okt, kl. 13.00-15.00, anmäl dig snarast!

      Sista anmälningsdag 29 sept, begränsat antal platser, först till kvarn…


      Miljögruppen bjuder in till kompostkurs, kursledare är Maj-Len Komi odlare och odlingsrådgivare från Råcksta fritidsträdgårdar samt utbildad i Skillebyholm.

      "Att kompostera är att bryta ner organiskt avfall till jord och en del avdet ekologiska kretsloppet. I den egna komposten hjälper du naturen på traven genom att skapa såbra förhållanden som möjligt för nedbrytningen..." Läs mer i länken nedan...

      Mer info/länk + affisch: Mailutskick dd. 25 sept >>

      Anmälan till: Mail >>


      • Vattnet stängs av för vintern

      När: 7-8 okt


      • Protokoll från extra årsmötet

      När: 12 juni

      För info, se mail utskickat 22-10-08.


      November 2022

      - - -


      December 2022


      Gott Nytt odlings- & verksamhetsår!

      ******************

      Januari 2021

      Årsmöte gällande 2020, kallelse med dagordning skickades ut 21-01-03

      När: Söndag 14 februari
      Var: Pga c-pandemin sker årsmötet via "poströstning" (digitalt eller fysisk post)


      Årsmötet kommer att ske via poströstning (digitalt eller via fysisk post) eftersom pandemin enligt prognos kommer att fortsätta våren 2021 och då omöjliggör ett fysiskt möte. Mer info och handlingar mailas ut senast 21-02-01.


      • Röstformulär i enlighet med dagordningen samt handlingar kommer att skickas ut senast 21 02 01. Röstningen kan genomföras från detta datum fram till och med årsmötesdagen 14 februari. Mer information i nästa utskick.

       Motioner ska vara inskickade senast 21 01 15 (till allmänna mejlen eller med fysisk post till Gunilla Östgren, Orrfjärdsgränd 7, 120 51 Årsta). Motionerna kommer ej att behandlas 21 02 14 utan bordläggas tills ett extra årsmöte kan hållas där diskussion på plats är möjlig.
       Länk/info: Mail dd. 3 jan 2021 >>


      Februari 2021

      Fröruset - fröbytardag 2021,är inställt i år pga covid-19.

      Arr: Peppar & Pumpa, Studiefrämjandet


      Årsmöte gällande 2020, årsmöteshandlingar och frågorna att rösta på, se @ 1 feb

      När: Söndag 14 februari
      Var: Pga c-pandemin sker årsmötet via "poströstning" (digitalt eller fysisk post)


      • Röstning sker i år via e-post eller fysisk post. Ytterligare information om tillväggångssätt hittas i mailet. Protokoll skickas senare.
       Frågorna ska vara inskickade senast 14 feb.
       Mer info/länk:
       Mail dd. 1 feb-2021 >>


      21-02-03 Ny möjlighet, Zoomträff måndag 8 feb kl. 18.00-19.00

      Häng med på digital introträff via Zoom inför kommande Miljödiplomeringscirkel.

      • Ingrid Rogblad, Koloniträdgårdsförbundet & kontaktperson på Studie-främjandet, berättar om Koloniträdgårdsförbundets miljödiplomering och varför den är så viktig. Hon berättar även om studiecirklar och hur de fungerar.
       Anette Svedberg, cirkelledare, berättar om årets Miljödiplomeringscirkel och om planering inför bronsuppgraderingen i höst.

       Oavsett om du senare vill vara med i cirkeln eller inte, anslut och lyssna på Ingrid Rogblad. Ingen kostnad eller bindning. Finns även plats för frågor.
       Anmälan mejlas till: info@enskedegardskoloni.se >>
       Mer info/länk: Mail dd. 3 feb >> 
        Affisch dd. 3 feb >>
       Enkel instruktion zoom >> 
         Detaljerad instruktions zoom >>

       Vill du ha hjälp med Zoom,
       mejla >>


      21-02-11 Miljödiplomeringscirkel 2021 - Dags att uppdatera till brons!

      Cirkelstart april, kl. 18.00 (datum kommer!) Häng med från början!

      Anmäl dig till 2021 års Miljödiplomeringscirkel, start mitten mars. Målet är att föreningen uppgraderar till brons i höst. Det kommer att bli lärorikt, intressant och roligt. Under våren 2021 träffas vi via Zoom. Sen får vi se när och hur vi kan ses på ”riktigt”. Totalt 6-8 träffar under året. Begränsat antal platser, först till kvarn.
      I samarbete med Studiefrämjandet.

      Anmälan info@enskedegardskoloni.se
      Mer info/länk:  Affisch dd. 11 feb >>   
      Mail dd. 11 feb >>


      Mars 2021

      21-03-17 Dags att betala årsavgiften för 2021

      Skriv namn och lottnr. Senast 30 april


      April 2021

      21-04-07 Nyhetsbrev april-2021 >>


      Trädgårdsmässan, Nordiska trädgårdar 2021, blir digital även i år!

      Tema: "Blomstertid. Den kommer."

      När: 25-28 mars, digitalt event + fortfarande möjlighet att se ett flertal webinar i april, 110kr (rabattkod i senaste Kolonitidningen) för 30 dagar.

      Länk/mer info: Nordiska trädgårdar >>      21-04-10 Årets jord- och gödselbeställning.

      Gemensam beställning av jord, gödsel och annat; bl.a fiberdukar, kålnät, bark, pallkragar.

      Maila in din beställning senast 19 april. Leverans 29 april. 

      Information & beställningslista >>


      21-04-15 Extraval till styrelsen. Viktigt! Information mailad 15 april!


      21-04-27 Vårens städdagar 8-16 april - tänk på att hålla avstånd och följa FHM rekommendationer!


      I år äger våra städdagar rum den 8-16 maj. Vi sätter upp en lista på arbetsuppgifter i boden där alla som medverkar kan skriva upp sig.
      Det går även bra att anmäla sig på på mejl: enskedegardskoloni@gmail.com

      Styrelsen kommer att vara på plats:

      helgen 8-9/5 kl 10-14 samt

      helgen 15-16/5 kl 10-14.


      Tanken är att alla dagar i perioden är möjliga städdagar. Naturligtvis kan arbetsuppgifter utföras även efter de planerade städdagarna, meddela gärna styrelsen om detta.

      Vattnet sätts på senast 1-2 maj.

      Mer info/länk: Mail dd. 27 april >>


      Maj 2021

      Vattnet sätts på för säsongen

      När: 2 maj


      21-05-06 Valberedningen uppmanar att vi behöver hjälpas åt. Skarpt läge!

      Styrelsen behöver fler medlemmar. Se information mailad 6 maj!


      21-05-09 Städdagar 8-16 maj. Gemensamma städdagar/obligatorisk

      Vill du måla och/eller laga staket? Har du grövre avfall till återvinning?

      Mer info/länk: Mail dd. 9 maj >>


      21-05-14 Fyllnadsval styrelsen via e-post/post, kassör samt en ledamot.

      Valberedningen skickar ut sitt förslag på nya styrelsemedlemmar senast sön 16 maj och röstning sker därefter under 2 veckor fram till årsmötesdagen sön 30 maj, vilket är sista dagen att lämna sin röst.

      Mer info/länk: Mail dd. 14 maj >>


      21-05-17 Extra årsmöte EGK 30 maj

      Formulär skickades ut via e-post/post 17 maj. De besvarade frågorna skall vara inskickade senast sön 30 maj. Frågorna kan besvaras direkt i mailen eller i det bifogade dokumentet, som först behöver sparas ned på datorn...


      21-05-28 Nyhetsbrev maj-2021 >>


      21-05-28 Syn av samtliga lotter helgen 19-20 juni, uppföljande syn ca v.29

      Helgen 19-20 juni är det dags för den årliga lottsynen. Detta för att se att alla kommit igång med sin odling. Vi utgår då från ett synprotokoll,,,
      En uppföljande syn en månad senare då eventuella påpekanden skall vara åtgärdade... Se nyhetsbrevet (maj-2021) för hela informationstexten, länk nedan...


      Juni 2021

      21-06-10 Protokoll extra årsmöte (fyllnadsval av 2 pers: kassör, ledamot)

      Protokoll från fyllnadsvalet 210530 mailades/skickades ut 10 juni!


      21-06-22 EGK Miljögrupp 2021 startade 10 juni (ersätter tidigare planerad Miljödiplomeringscirkel), Som första prio tar vi oss an Miljödiplomeringen och uppgradering till brons. Nästa möte 30 juni. Vi vill bli några fler!

      Mer info/länk: Mail dd. 21-06-22 >>   Affisch Miljögruppen >>


      21-06-24 Tips! Fototävling i sommar:
      FOTOTÄVLINGEN ”Djur älskar buskar och träd – fåglar, fjärilar, humlor och djur som besöker koloniområdet.
      Vi firar Koloniträdgårdsförbundets 100-årsjubileum med denna tävling, öppen för alla kolonister. SKs Miljökommitté arrangerar.
      E-posta dina bidrag senast 1 augusti 2021 till 
      fototavling@sthlmkoloni.se

      Mer info/länk: Affisch och info >>


      Juli 2021

      21-07-03 Nyhetsbrev 3 juli 2021 >>


      Eftersyn görs v.27 för att följa upp att åtgärder är utförda

      När: 17 juli


      Augusti 2021

      Uppföljning av syn - beslut om ej förlängda avtal

      När: Se ovan...


      21-08-28 Frö-, plant- & sticklings byte lördag 28 aug, kl. 12.00-15.00 >>


      September 2021

      21-09-19 Höstens städdag 19 sep, kl. 10.00 (obligatorisk)

      Gemensam städdag/obligatorisk

      Lista med städuppgifter och avprickningslista sätts upp på boden.

      Har du grövre avfall till återvinning?


      • Kl 10 Vi börjar dagen med sedvanliga städuppgifter. Lista med arbetsuppgifter och en avprickningslista sätts upp på boden
      • Kl 11 Miljögruppen pratar om Miljödiplomering, bi/fjärilsrabatten, ängen, gamla rabatten
      • 11.30-13 Städpunkt "bi/fjärilsrabatt" på gräsmattan (Miljögruppen)

      • Kl 12 Grillen tänds. Var och en tar med sig det den vill grilla

      • Kl 14 Samtal om åtgärder mot stölder och vandalisering, för de som vill

      • 12.30-14 Städpunkt "ängen" och "gamla rabatten" i gemensamma trädgården (Miljögruppen)

      Det kommer även att finnas möjligheter till bortforsling av skräp och sånt som inte kan komposteras på lotten för den som behöver.
      Föreningens arbetsgrupper kommer finnas på plats och informera om sitt arbete.


      Föreningen bjuder på fika.

      Den som har frukt och bär eller vill baka något är varmt välkomna att bidra.


      Mer info/länk: Mail dd. 17 sept >>


      Miljögruppens program: Se ovan...

      • Resterande eko fröer från Runåbergs delas ut, till dem som inte redan fått - först till kvarn!
      • Utlottning av eko fröer och presentkort från Impecta. De har även sponsrat med värdecheckar och infomaterial
      • Vill du donera frö/plantor? Se vår växtlista på önskade växter, skriv upp dig på listan på söndag eller maila
      • Skriv upp dig som "fadder" till bi/fjärilsrabaten


      Mer info/länk: Mail dd. 18 sept >>

      Bilagor: Affisch >>   Växtlista bi/fjärilsrabatt >>   Frölista bi/fjärilsrabatt >>


      Oktober 2021

      Vattnet stängs av för vintern

      När: 16 okt


      November 2021

      - - -


      December 2021

      Gott Nytt odlings & verksamhetsår


      ******************

      Utskick från Styrelsen 2020


      Januari 2020

      Årsmöte 2018-19, kallelse skickades ut 191125

      När: Söndag 19 januari, kl. 14.00.
      (Kom kl 13.00 om du ännu inte skrivit på det nya kontraktet).
      Var:
      Samma kvarterslokal som föregående år. Planterarvägen 11 nb, T-Enskede gård.


      • Senast 22 december vill vi ha dina/era motioner, men gärna innan pga. jul/helger. Årsmöteshandlingar skickas ut 30 december.
       Senast 13 januari vill vi ha din/er anmälan att du/ni kommer på årsmötet.


      Fröruset - fröbytardag. Arr: Peppar & Pumpa och Studiefrämjandet

      När: Söndag 19 januari, kl. 12.00-16.00
      Var:
      Tensta konsthall, T-Tensta


      Februari 2020

      - - -


      Mars 2020

      Trädgårdsmässan, Nordiska trädgårdar 2020 OBS! inställd

      Tema: "Blomstertid. Den kommer"

      När: 26-29 mars

      Var: Stockholmsmässan, Älvsjö

      • 2020-03-11 Stockholmsmässan ställer tills vidare in samtliga mässor i enlighet med nationella riktlinjer i syfte att minska risken för spridning av COVID-19.
       Mer info/länk: Stockholmsmässan >>

       Se Live-sändningen från Nordiska trädgårdar från 26 mars
       Mer info/länk: Trädgårdsmässan LIVE/FB  >>
       Mer info/Länk: OdlingsTV  >>

       Nordiska trädgårdar, ett samarrangemang mellan Stockholmsmässan och FOR, Fritids-odlingens riksorganisation, där Koloniträdgårdsförbundet, är en av de största medlems-föreningarna. Rabattkupong på entrebiljett hittar du i senaste numret av vår tidning Koloniträdgården nr.1/20.
       Glöm inte att ta med dig kupongen "mässpresent", finns i samma nummer!

       Om du av någon anledning inte fått tidningen, hör av dig till styrelsen, så fixar vi det! Tidningen kommer ut 4-5 gånger per år. Kom ihåg att meddela adressändring, maila styrelsen  >>


      Vårens gemensamma beställning av jord, gödsel mm

      Produkt/prislista mailad 30/3 >>

      Gemensam beställning av bl.a  jord, gödsel, fiberdukar, kålnät, bark, pallkragar.


      • Mejla in din beställning + namn och lottnummer till enskedegardskoloni@gmail.com senast 15/4.
       OBS! I å
       r blir det bara bara ett beställningstillfälle.

       Beräknad leveransdag: torsd 30/4 på parkeringsplatsen på kolonin.
       Avhämtning, avprickning: sker from 30/4.
       Betalningsalternativ: swish, pg eller kontant. Swish- och kontonummer mailas ut senare.(Tgross/Årsta partihallar). 


      April 2020


      Maj 2020

      Gemensam städdag våren 2020 OBS! inställd

      När: Lördag 9/5 

      Var: Samling vid boden för närvaro och arbetsuppgifter.  

      • Vårens städdag är inställd i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.Istället kommer städuppgifter kunna göras under hela maj. Välj själv tid och uppgift och om du vill utföra den själv eller tillsammans med någon. Håll behörigt avstånd!
       Typ av städuppgifter mailas ut i början av maj. Återkommer med info...

       Ingen gemensam bortforsling av avfall/bråte kommer att ske i nuläget.
       Styrelsen tar ställning och återkommer längre fram angående om gemensam städdag kan anordnas till hösten och om container då kan beställas.


      Juni 2020

      • Syn av samtliga lotter - mer information finns i Nyhetsbrev dd. 20-06-04  >> När: v.25 (15-21/6) Information och kriterier mailas ut till alla medlemmar.
       Ev kommentarer för åtgärd mailas ut till alla medlemmar separat.Ny syn kommer att göras 19 juli - då vi går igenom att markerade åtgärder är utförda.
       Arrenden som inte sköts ordentligt kommer inte att förlängas.      • 20-06-22 Fyllnadsval till valberedningen (1 person) sker Per Capsulam. Nominering: Anmäl ditt intresse, eller föreslå någon annan (hen bör först tillfrågas!). Maila in förslag senast 5 juli. Val sker i mittten av augusti, återkommer med datum efter 5 juli.
       Efter nomineringsförfarandet mailas namnförslag ut till medlemmarna som får ta ställning. Då vi inte kan samlas pga. Coronapandemin planeras ett sk. per capsulam. Extra årsmöte mm sker digitalt.
       Mer info: Brev dd. 22 juni  >>

      • 20-06-28 Syn 2020, mail dd. 28-06-28. Allmänt mail om årets syn.
       Mail med ev. kommentarer för åtgärd skickas till alla medlemmar separat.
       Ny syn görs 19 juli. Val
       Mer info: Mail dd. 28 juni - synprotokoll  >>

      Juli 2020

      • 20-07-03 Valberedningen (Marianne Resare och Susanne Wiberg) bjuder in till träff över en fika.
       "Träffa varandra och valberedningen över en fika", lördag 11 juli, kl. 13.30-16.00.
       V
       i träffas - med lagom avstånd - för att prata om föreningen, odling, koloniträdgårdsrörelsen och val inför kommande årsmöte. Vi ses vid boden/gräsmattan.
       Mer info/länk: Mail dd. 3 juli  >>  (inställd pga regn, @ dd. 10 juli)


      • 20-07-06 Kallelse till extra årsmöte, val till valberedningen (1 pers)

       Kallelse går ut måndag 6 juli, sista dagen att svara är måndag 17 aug. Efter 17 aug 2020 räknas rösterna ihop och resultatet skickas ut till alla medlemmar.

       Mer info/länk: Mail dd. 6 juli  >>


      • 20-07-15 Valberedningen (Marianne Resare och Susanne Wiberg) bjuder in till träff.
       "Träffa varandra och valberedningen över en fika", lördag 18 juli, kl. 13.30-16.00.
       V
       i träffas och har kaffeknytis på lagom avstånd till varandra för att prata om föreningen, odling och koloniträdgårdsrörelsen. Och vilka val vi behöver göra kommande årsmöte förstås. Mer info/länk: Mail dd. 15 juli  >>


      • Eftersyn görs under v. 29 för att följa upp att åtgärder är utförda

       När: 19/7, se ovan...


      • 20-xx-xx Valberedningen (Marianne Resare och Susanne Wiberg) 

       Samtidigt som vi alla förbereder odlingarna, behöver vi också förbereda val till förtroendeposter i föreningen, såsom styrelseledamöter, revisorer och valberedning. Är du sugen på att ställa upp för val eller vet du någon du tycker skulle passa? Mer info/länk: Mail 2020  >>

      Augusti 2020


      • 20-08-18 Festkommitén (Ingrid, Maria, Jocke och Susanne) bjuder in till Knytisfika på lagom avstånd, lördag 22 augusti kl.13.30 med avslut vid 16.. Kom till boden/gräsmattan.
       Mer info/länk: Mail dd. 18 aug  >>

      • Uppföljning av syn - beslut om ej förlängda avtal

       När: Se ovan...


      September 2020

      • 20-09-06 Gemensamma städdagar lö-sö 12-13 sept (obligatoriskt)
       Nu inbjuder vi med försiktighet till två dagars städhelg. Städuppgifter och närvarolista anslås vid boden. Arbetet sker enskilt eller i små grupper t,ex familjevis för att följa FHM: rekommendationer...
       Mer info/länk: Mail dd. 6 sept  >>


      • 20-09-20 Valberedningen (Marianne, Ingrid och Susanne) 

       Valberedningen håller som bäst på att kontakta er som är föreslagna till förtroendeuppdrag i koloniföreningen. 
       Utan styrelse, revisorer och valberedare, ingen odling, så det är dags att ställa upp! Kanske har du suttit i styrelsen förut, eller aldrig, det spelar ingen roll!

       Mer info/länk: Mail dd. 20 sep  >>


      Oktober 2020

      • 20-10-06 Vattnet stängs av lördagen 17 okt (mitt på dagen)
       Mer info/länk: Mail dd. 6 okt  >>


      November 2020

      - - -


      December 2020

      • 20-12-14 Miljödiplomeringscirkel 2021 - Introträff 20-12-17 kl. 18-19

       Häng med på digital introträff via Zoom inför kommande Miljödiplomerings-cirkel. Ingrid Rogblad/Koloniträdgårdsförbundet & kontaktperson Studie-främjandet berättar om Miljödiplomering och varför det är viktigt. Hon berättar även om studiecirklar. Anette Svedberg (cirkelledare) berättar om kommande Miljödiplomeringscirkel och planeringen.

       Är du osäker på Zoom? Snabbgenomgång av Zoom innan introträffen kl. 17-17.40. Mer info/länk: Mail dd. 14 dec  >>

       Ny möjlighet: Zoomträff 8 feb 2021, kl. 18.00-19.00 2021. Anmäl dig  >>

       Gott Nytt odlings & verksamhetsår