Invasiva växter

Invasiva främmande växter

NY BOK: Invasiva främmande arter och hur den biologiska mångfalden hotas

FOR har gett ut en bok om invasiva främmande växter - hur de bör hanteras och bekämpas. 295 kr

Mer info/beställ här: FOR.se/larobok  >>     Provläs  >>


FOR.se  >>  

FOR/Invasiva främmande växter  >>


Saxat från FORs hemsida:

"Invasiva främmande arter rankas som ett av de största hoten mot den biologiska mång-falden. Vår tids miljöförändringar, klimatförändringar och ändrad markanvändning kan tillsammans med invasiva främmande arter bli ett hårt slag för den biologiska mångfalden".


  • WEBINAR: Lär dig mer om Invasiva främmande arter
    Lyssna på webinar med Bibbi Bonorden och Ulf Nilsson, båda från FOR.
    Länk till föreläsningen  >>

Så här skriver FOR om invasiva främmande växter på sin hemsida  >>

Invasiva främmande växter är arter som under historisk tid inte har förekommit naturligt i vårt land, utan har någon gång förts in av oss människor avsiktligt eller oavsiktligt.

När växter som inte hör hemma i vår natur börjar sprida sig fritt, utanför trädgården uppstår stora problem.


Läs mer/länkar:

Har du frågor eller funderingar kring invasiva växter - e-posta info@enskedegardskoloni.se


Lär dig Mer om

Invasiva främmande växter?


Tips! Är du intresserad av att deltaga på Koloniträdgårdsförbundets

studiecirkel om Invasiva främmande växter  >>


För att anmäla ditt intresse, maila:

info@enskedegardskoloni.se


Mer om Invasiva främmande arter:

Naturvårdsverket  >>

Länsstyrelsen  >>


Vårens program 2024  >>


Invasiva främmande växter


Tisdag 11 juni, kl. 18-19

Miljögruppen bjuder in en kväll med info och vandring på kolonin med FORs sakunniga om Invasiva främ-mande växter.

Passa på att ställa dina frågor!

Mer info, se Aktuellt  >>

(Klicka på bilden för att få en större bild!)

Källa bild invasiva växter/FOR  >>

Illustration av Lizzie Harper  >>

Parksallat - tar lätt över i trädgården 

(Cicerbita macrophylla)


OBS! Meddela styrelsen om du har parksallat på lotten >>


Parksallat är en flerårig ört som bildar utlöpare och växer i stora, täta bestånd med ljusgröna blad som kan bli över 30 cm långa om förhållandena är gynnsamma (Macrophylla betyder "stora blad").

På sensommaren får plantorna höga stänglar med blå till lila blommor.


Stjälken kan bli upp till 2 meter.

Blommar från juli till september. Förväxlas lätt med Cikoria, men sprider sig mycket kraftigare.


Parksallad är svårutrotad
Det är bra att vidta åtgärder så snart som möjligt. Parksallat har god spridningsförmåga och breder snabbt ut sig och är mycket svår att få bort när den väl etablerat sig.


Rötterna är sköra och går lätt sönder. Ta bort de rötter du kan, nya plantor kan växa ut från en liten liten rotbit. Lägg dem inte i komposten!Parksallat - källor och mer information:


FORs snigelsida med info om snigelbekämpning! 


"För att du på ett enkelt sätt ska kunna förhindra spridning av sniglar och snigelägg skall stor försiktighet iakttagas i samband med nyinköp och förflyttning av växter, växtmaterial och redskap."

Läs mer på FORs hemsida  >>Sniglarnas olycksdag 11 juni

Häng med på gemensam snigeljakt!

Håll ögonen öppna och jaga sniglar och snigelägg under Hela säsongen - Överallt!

Läs mer om olycksdagen 11 juni  >>