Hem

Välkommen till Enskede gårds koloniträdgårdar


Området ligger naturskönt beläget mellan Enskede Ridskola och Enskedeparken.

Här bedrivs ekologisk odling på 86 st odlingslotter i olika storlekar.

Föreningen är miljödiplomerad på grundnivå sedan 2017 och arbetar nu för att upp-gradera till bronsnivån i höst. Ny miljödiplomeringscirkel startar mitten mars.


Området har en historia från 1800-­talet, när det var ett mönsterjordbruk lett av Axel Odelberg. Mangårdsbyggnaden, gårdshuset, fyrkanten och trädgårdsmästarens bostad finns fortfarande kvar från den tiden.

Länkar/info:  Att bli kolonist/kölista  >>    Så här hittar du hit/karta  >>

Håll i, håll ut och håll avstånd - Ta hand om varandra och visa hänsyn!
På grund av det rådande coronaläget är det Viktigt att följa utvecklingen och givna rekommendationer för att undvika att sprida smitta eller att själv bli smittad.


  • Känner du av symptom på luftvägsinfektion, även lindriga? Stanna hemma!
  • Tvätta händer, håll avstånd - håll i och håll ut för att bromsa smittan.

Länkar/info:  SVT.se >>    Folkhälsomyndigheten >>    Krisinformation.se >>

Enskede gård/kolonikarta akvarell: Peter Bonde


Historik - områdeskarta:

Senaste inlägg


21-09-19 Städdag 19 sep, kl. 10.00

Gemensam städdag/obligatorisk

Lista med städuppgifter och avprickningslista sätts upp på boden.

Har du grövre avfall till återvinning?

Mer info/länk: Mail dd. 17 sept  >>


21-08-28 Frö-, plant- & sticklings  byte lördag 28 aug, kl. 12.00-15.00  >>


21-07-03 Nyhetsbrev 3 juli 2021  >>


21-06-24 Tips! Fototävling i sommar

FOTOTÄVLINGEN ”Djur älskar buskar och träd – fåglar, fjärilar, humlor och djur som besöker koloniområdet.
Vi firar Koloniträdgårdsförbundets 100-årsjubileum med denna tävling, öppen för alla kolonister. E-posta dina bidrag senast 1 augusti 2021 till fototavling@sthlmkoloni.se

Mer info/länk: Affisch och info  >>


21-06-22 EGK Miljögrupp 2021

EGK Miljögrupp startade 10 juni (ersätter tidigare planerad Miljödiplomeringscirkel), Som första prio tar vi oss an Miljödiplomeringen och uppgradering till brons. Nästa möte 30 juni. Vi vill bli några fler!

Mer info/länk: Mail dd. 21-06-22  >>


21-06-10 Protokoll extra årsmöte (fyllnadsval av 2 pers: kassör, ledamot)

Protokoll från fyllnadsvalet 210530 mailades ut 10 juni!


21-05-28 Nyhetsbrev maj-2021  >>


21-05-17 Extra årsmöte EGK 30 maj

Formulär skickades ut via e-post/post 17 maj. De besvarade frågorna skall vara inskickade senast sön 30 maj. Frågorna kan besvaras direkt i mailen eller i det bifogade dokumentet, som först behöver sparas ned på datorn...


21-05-14 Fyllnadsval styrelsen via e-post/post, kassör samt en ledamot.

Valberedningen skickar ut sitt förslag på nya styrelsemedlemmar senast sön 16 maj och röstning sker därefter under 2 veckor fram till årsmötes-dagen sön 30 maj, vilket är sista dagen att lämna sin röst.

Mer info/länk: Mail dd. 14 maj >>


21-05-09 Städdagar 8-16 maj.

Gemensamma städdagar/obligatorisk

Vill du måla och/eller laga staket?

Har du grövre avfall till återvinning?

Mer info/länk: Mail dd. 9 maj  >>


21-05-06 Valberedningen uppmanar att vi behöver hjälpas åt. Skarpt läge!

Styrelsen behöver fler medlemmar.

Se information mailad 6 maj!


21-04-27 Städdagar 8-16 april.

Tänk på att hålla avstånd och följa FHM rekommendationer.

Information och städuppgifter,

Vattnet sätts på senast 1-2 maj.

Mer info/länk: Mail dd. 27 april  >>


21-04-15 Extraval till styrelsen. Viktigt! Information mailad 15 april!


21-04-10 Dags för årets jord- och gödselbeställning.

Maila in din beställning senast 19 april.  Leverans 29 april. Beställningslista  >>


21-04-07 Nyhetsbrev april-2021  >>


21-03-17 Dags att betala årsavgiften

Skriv namn och lottnr. Senast 30 april.


21-02-11 Miljödiplomeringscirkel

Dags att uppdatera till brons!

Cirkelstart april, kl. 18.00

Anmäl dig till 2021 års Miljödiplom-eringscirkel. Start mitten mars. Målet är att föreningen uppgraderar till brons i höst.

Det kommer att bli lärorikt, intressant och roligt. Häng med från början och anmäl ditt intresse via mail. Under våren 2021 träffas vi via Zoom. Sen får vi se när och hur vi kan ses på ”riktigt”.

Totalt 6-8 träffar under året.

Begränsat antal platser, först till kvarn.

Samarbete med Studiefrämjandet.

Anmälan info@enskedegardskoloni.se

Mer info/länk: Mail dd. 11 feb  >>

Mer info/länk: Affisch dd. 11 feb  >>


21-02-03 Ny möjlighet, Zoomträff

Måndag 8 feb kl. 18.00-19.00,

Digital "introträff" inför kommande Miljödiplomeringscirkel via Zoom.

Ingrid Rogblad informerar om miljö-diplomering och studiecirklar.

Anette Svedberg berättar om kommande cirkel och planering.

Mer info/länk: Mail dd. 3 feb  >>

Mer info/länk: Affisch dd. 3 feb  >>

Enkel instr zoom  >>    Detaljerad  >>

Vill du ha hjälp med Zoom, mejla  >>


21-02-14 Årsmöteshandlingar samt frågorna att rösta på mailades ut 1 feb. Röstning sker i år via e-post eller fysisk post. Ytterligare information om tillväggångssätt hittas i mailet.

Protokoll skickas senare. Frågorna ska vara inskickade senast 14 feb.

Mer info/länk: Mail dd. 1 feb-2021  >>


21-02-14 Kallelse till årsmöte EGK

Årsmötet kommer att ske via poströstning (digitalt eller via fysisk post) eftersom pandemin enligt prognos kommer att fortsätta våren 2021 och då omöjliggör ett fysiskt möte. Mer info och handlingar mailas ut senast 21-02-01...

Mer info/länk: Mail dd. 3 jan-2021  >>